Tân Bảo Hiểm

Menu

Sản phẩm nổi bật

Chọn xem sản phẩm

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế Bảo hiểm Xe ô tô Bảo hiểm Du lịch trong nước

Chào mừng đến với Tân Bảo Hiểm dành cho thiết bị di động. Chuyên trang cung cấp thông tin sản phẩm, tính phí và đặt mua bảo hiểm.

Thông tin khuyến mãi

Xem thông tin khuyến mại của Tân Bảo Hiểm.

Xem

Hiện giờ chúng tôi chưa có chương trình khuyến mại nào.

Sản phẩm nổi bật

Một số sản phẩm nổi bật Tân Bảo Hiểm hiện đang tư vấn và cung cấp.

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế (Toàn cầu)

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế dùng cho người đi Du lịch, công tác, thăm thân nhân, du học, ... ở nước ngoài và nộp hồ sơ xin visa các nước Châu Âu (Khối Schengen, tối thiểu 30.000 EUR). Hoàn phí 100% nếu bị từ chối visa.

Xem thêm

Bảo hiểm Xe ô tô

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc và Vật chất xe cơ giới

Xem thêm

Bảo hiểm Du lịch trong nước

Bảo hiểm cho khách du lịch trong nước Việt Nam. Đi theo nhóm từ 5 người trở lên.

Xem thêm

www.tanbaohiem.com

Tân Bảo Hiểm

Chọn xem sản phẩm

Sản phẩm

Chọn sản phẩm để xem chi tiết:

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế Bảo hiểm Xe ô tô Bảo hiểm Du lịch trong nước
Chọn sản phẩm

Các sản phẩm bảo hiểm

Tân Bảo Hiểm hiện đang cung cấp dịch vụ và tư vấn Sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ dành cho cá nhân và doanh nghiệp như sau:

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế (Toàn cầu)

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế (Toàn cầu)

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế dùng cho người đi Du lịch, công tác, thăm thân nhân, du học, ... ở nước ngoài hoặc nộp hồ sơ xin visa các nước Châu Âu (Khối Schengen, tối thiểu 30.000 EUR). Hoàn phí 100% nếu bị từ chối visa.

Chi tiết & Đặt mua

Bảo hiểm Xe ô tô

Bảo hiểm TNDS bắt buộc và Vật chất Xe ô tô

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc và Vật chất xe cơ giới

Chi tiết & Đặt mua

Bảo hiểm Du lịch trong nước

Bảo hiểm Du lịch Việt Nam

Bảo hiểm cho khách du lịch trong nước Việt Nam. Đi theo nhóm từ 5 người trở lên.

Chi tiết & Đặt mua

Bảo hiểm Nhà tư nhân (Chung cư)

Bảo hiểm nhà tư nhân (chung cư)

Bảo hiểm Cháy nổ hoặc mọi rủi ro nhà chung cư. Thích hợp khi vay vốn ngân hàng.

Biểu phí bảo hiểm cho căn hộ chung cư: 0.132% x Giá trị căn hộ

 • Thời gian xây dựng < 10 năm.
 • Chung cư cao hơn 9 tầng.
Liên hệ tư vấn

Các loại hình bảo hiểm khác

Một số loại hình bảo hiểm khác như: Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (nội địa, Quốc tế), Bảo hiểm Trách nhiệm, Bảo hiểm Cháy nổ, Tài sản, Kỹ thuật, ...

Liên hệ tư vấn

www.tanbaohiem.com

Tân Bảo Hiểm

Chọn xem sản phẩm

Lựa chọn nhanh

Một số lựa chọn dành cho SP BH du lịch Qte

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế Bảo hiểm Xe ô tô Bảo hiểm Du lịch trong nước

Biểu phí bảo hiểm Bon Voyage

Bon Voyage là sản phẩm trọn gói bao gồm tất cả các quyền lợi trong một sản phẩm, chia làm 03 (ba) hạng với mức trách nhiệm về Chi phí y tế (CPYT) và Tai nạn cá nhân (TNCN) như sau:

 • Plan A: CPYT: 2 tỉ, TNCN: 2 tỉ
 • Plan B: CPYT: 1,5 tỉ, TNCN: 1,3 tỉ
 • Plan C: CPYT: 1 tỉ, TNCN: 700 triệu

Phí bảo hiểm tính theo ngày.
(Đơn vị tính 1.000 đ)

Số ngày Plan A Plan B Plan C
{{Days}} {{PlanA}} {{PlanB}} {{PlanC}}

Thông tin liên hệ mua Bảo hiểm

Xin vui lòng liên hệ:

Đỗ Nhật Tân (Mr.)

0944 527 627 /
0989 102 462
newsunvn@gmail.com
Chuyên gia tư vấn bảo hiểm

Tính phí & Đặt mua Go Back

Tân Bảo Hiểm

Chọn xem sản phẩm

Lựa chọn nhanh

Một số lựa chọn dành cho SP BH du lịch nội địa Việt Nam

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế Bảo hiểm Xe ô tô Bảo hiểm Du lịch trong nước

Biểu phí bảo hiểm

Phí Bảo hiểm du lịch trong nước được tính theo ngày (tối đa 15 ngày) với hạn mức trách nhiệm Tai nạn cá nhân (TNCN) và Chi phí y tế (CPYT) lần lượt là 40 triệu, 20 triệu và 10 triệu. Có thể không cần chọn mua quyền lợi Chi phí y tế và PHẢI MUA CHO NHÓM TỐI THIỂU 5 NGƯỜI:

Phí bảo hiểm tính theo ngày.
(Đơn vị tính VND)

Số ngày Phí TNCN Phí CPYT (lựa chọn)
{{Days}} {{TNCN}} {{CPYT}}

Thông tin liên hệ mua Bảo hiểm

Xin vui lòng liên hệ:

Đỗ Nhật Tân (Mr.)

0944 527 627 /
0989 102 462
newsunvn@gmail.com
Chuyên gia tư vấn bảo hiểm

Tính phí & Đặt mua Go Back

Tân Bảo Hiểm

Xem biểu phí

Xem biểu phí

Các loại biểu phí Xe ô tô

Biểu phí vật chất xe ô tô Biểu phí TNDS Bắt buộc Biểu phí TN lái phụ xe

Chọn xem biểu phí

Biểu phí có thể thay đổi mà không cần thông báo trước trong trường hợp chúng tôi chưa kịp cập nhật biểu phí.

Chọn xem biểu phí Go Back

Tân Bảo Hiểm

Lựa chọn thêm

Lựa chọn thêm

Các lựa chọn thêm khi xem biểu phí Vật chất xe cơ giới

Biểu phí cơ bản Bảo hiểm Vật chất XCG

Biểu phí Vật chất xe cơ giới ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Hùng Vương.

Loại xe Mức miễn thường
(Không khấu trừ)
0-2 năm 3-5 năm 6-9 năm 10-15 năm
{{lxe}} {{mucmt}} {{tlp3}} {{tlp6}} {{tlp10}} {{tlp15}}

Ghi chú:

 • Biểu phí trên tính theo tỉ lệ %. Đã bao gồm VAT
 • Biểu phí trên chưa bao gồm các điều khoản bổ sung.
 • Thời gian sử dụng xe được tính từ năm đăng ký lần đầu (Xe SX trong nước) hoặc từ năm ghi trên Đăng kiểm (Xe nhập khẩu) cho tới năm tham gia bảo hiểm tính theo năm.
 • Biểu phí Bảo hiểm Vật chất Xe cơ giới có thể thay đổi mà không cần thông báo trước trong trường hợp chúng tôi chưa kịp cập nhật biểu phí.

Phụ phí bảo hiểm (ĐKBS)

Phí bảo hiểm được tính theo công thức: Tỉ lệ phí cơ bản + Tỉ lệ phụ phí hoặc Phí BH cơ bản + Phụ phí

Mã ĐKBS Tên điều khoản Ghi chú Tỉ lệ phụ phí
{{madk}} {{tendk}} {{ghichu}} {{tilephi}}

Thông tin liên hệ mua Bảo hiểm

Xin vui lòng liên hệ:

Đỗ Nhật Tân (Mr.)

0944 527 627 /
0989 102 462
newsunvn@gmail.com
Chuyên gia tư vấn bảo hiểm

Tính phí & Đặt mua Go Back

Tân Bảo Hiểm

Lựa chọn thêm

Lựa chọn thêm

Các lựa chọn thêm khi xem biểu phí TNDS bắt buộc xe cơ giới

Biểu phí Bảo hiểm kết hợp Xe Ô tô (TNDS Bắt buộc)

Mức trách nhiệm và biểu phí bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc xe cơ giới (ô tô) - Theo thông tư số 126/2008TT-BTC ngày 22.12.2008 và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12.09.2012 của Bộ Tài Chính.

TNDS của chủ xe ô tô

Loại xe Phí TNDS BB
(chưa VAT)
Thuế Phí TNDS BB
(gồm VAT)
{{lxe}} {{phinovat}} {{vat}} {{phivat}}

Ghi chú:

 • Biểu phí Bảo hiểm Vật chất Xe cơ giới có thể thay đổi mà không cần thông báo trước trong trường hợp chúng tôi chưa kịp cập nhật biểu phí.

Biểu phí TNDS BB một số loại xe khác

Loại xe Biểu phí
{{lxe}} {{bieuphi}}

Thông tin liên hệ mua Bảo hiểm

Xin vui lòng liên hệ:

Đỗ Nhật Tân (Mr.)

0944 527 627 /
0989 102 462
newsunvn@gmail.com
Chuyên gia tư vấn bảo hiểm

Tính phí & Đặt mua Go Back

Tân Bảo Hiểm

Chọn sản phẩm tính phí

Chọn sản phẩm

Chọn sản phẩm để tính phí

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế Bảo hiểm Xe ô tô Bảo hiểm Du lịch trong nước

Chọn sản phẩm để tính phí

Biểu phí có thể thay đổi mà không cần thông báo trước trong trường hợp chúng tôi chưa kịp cập nhật biểu phí.

Thông tin liên hệ mua Bảo hiểm

Xin vui lòng liên hệ:

Đỗ Nhật Tân (Mr.)

0944 527 627 /
0989 102 462
newsunvn@gmail.com
Chuyên gia tư vấn bảo hiểm

www.tanbaohiem.com

Tân Bảo Hiểm

Chọn sản phẩm tính phí

Chọn sản phẩm

Chọn sản phẩm để tính phí

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế Bảo hiểm Du lịch trong nước Bảo hiểm Xe ô tô

Tính phí Bảo hiểm Du lịch Quốc tế (Toàn cầu)

Lựa chọn quyền lợi và thời gian bảo hiểm để tính mức phí bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bước 1: Chọn nơi đến

Chọn nơi đến:
 • Đông Nam Á (ĐNam Á): Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Philipin, Myama, Vietnam, Cambodia, Laos, Bruney.
 • Châu Á: Đông Nam Á, China, HongKong, Macau, Taiwan, Korea, Australia, Tân Tây Lan, Japan, India, Sri Lanka, Mongolia.
 • Toàn cầu: Đông Nam Á, Châu Á và các nước còn lại.

Bước 2: Chọn ngày đi, ngày về

Bước 3: Chọn sản phẩm

 • Bon Voyage: Sản phẩm trọn gói, tất cả quyền lợi trong một sản phẩm
 • Travel Flex: Cho phép lựa chọn quyền lợi và vùng lãnh thổ. Thích hợp khi du lịch các nước Châu Á, Đông Nam Á.

Bước 4: Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm

Chọn hạng (Plan) bảo hiểm:
 • Hạng A: CPYT: 2 tỉ, TNCN: 2 tỉ
 • Hạng B: CPYT: 1,5 tỉ, TNCN: 1,3 tỉ
 • Hạng C: CPYT: 1 tỉ, TNCN: 700 triệu

Bước 4: Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm

Chọn quyền lợi Chi phí y tế:
Chọn quyền lợi Tai nạn cá nhân:

Thông tin

Nơi đến:
Hành trình:
Sản phẩm:
Phí bảo hiểm:

Thông tin liên hệ mua Bảo hiểm

Xin vui lòng liên hệ:

Đỗ Nhật Tân (Mr.)

0944 527 627 /
0989 102 462
newsunvn@gmail.com
Chuyên gia tư vấn bảo hiểm

Về trang Sản phẩm Go Back

Tân Bảo Hiểm

Thông tin thêm

Thông tin thêm

Nội dung panel liên hệ

Liên hệ với Tân Bảo Hiểm

Vui lòng liên hệ với Tân Bảo Hiểm theo thông tin dưới đây. Trân trọng cảm ơn

Thông tin liên hệ mua Bảo hiểm

Xin vui lòng liên hệ:

Đỗ Nhật Tân (Mr.)

0944 527 627 /
0989 102 462
newsunvn@gmail.com
Chuyên gia tư vấn bảo hiểm

Thông tin tài khoản nộp phí Bảo hiểm

Tài khoản nộp phí bảo hiểm du lịch:

007.100.2678.586

Đỗ Nhật Tân
Vietcombank CN HCM

www.tanbaohiem.com